Γιατί είναι σημαντικό η Σ.Υ.Δ. να είναι ενταγμένες μέσα στην κοινότητα;

Η απομόνωση και ιδρυματισμός αποτελούν τακτικές που ανήκουν στο παρελθόν, οι οποίες δεν μπορούν να είναι αποδεκτές σε μια σύγχρονη ευνομούμενη κοινωνία η οποία αντιμετωπίζει ισότιμα όλα τα μέλη της. Η ενεργή κοινωνική ένταξη αποτελεί δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία και προϋπόθεση για να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να αναπτύξουν τις ικανότητες τους. Επιπλέον τα οφέλη είναι σημαντικά και για την κοινότητα, καθώς μέσω της καθημερινής αλληλεπίδρασης με άτομα με ιδιαιτερότητες αίρονται στερεοτυπικές εικόνες για την αναπηρία και αναπτύσσεται η κοινωνική αλληλεγγύη και ανεκτικότητα.

Κάθε πότε επισκέπτονται τους φιλοξενούμενους οι οικογένειές τους;

Οι ΣΥΔ είναι ανοιχτές δομές. Οι γονείς των φιλοξενούμενων μπορούν να τους επισκέπτονται όποτε θέλουν, να τους παίρνουν και να βγαίνουν μαζί τους ή να τους φιλοξενούν για μικρά χρονικά διαστήματα στα πατρικά τους σπίτια. Ισχύουν βέβαια οι κανόνες σεβασμού της ιδιωτικότητας των ενοίκων που θα ίσχυαν σε οποιοδήποτε σπίτι. Προηγείται δηλαδή συνεννόηση με το συντονιστή του προγράμματος, ώστε να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των κατοικιών και η ζωή των εξυπηρετούμενων.

Κάθε πότε οι φιλοξενούμενοι χαίρουν ιατρικής παρακολούθησης;

Η συνεργαζόμενη με το Σύλλογο ιατρός επισκέπτεται τις ΣΥΔ σε τακτά χρονικά διαστήματα και ελέγχει την καλή υγεία των κατοίκων. Σε περίπτωση ειδικών αναγκών ιατρικής φροντίδας υπάρχει συνεννόηση με την οικογένεια, ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη στήριξη.

Πώς αντιμετωπίζουμε στο ΠΕΤΑΓΜΑ τη νοητική υστέρηση;

Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας θα έχουν τις ευκαιρίες να:

  • Απολαμβάνουν καλή υγεία
  • Διατηρούν κοινωνικές σχέσεις
  • Έχουν Επιλογές για τις παρέες τους και το πώς θα ζουν
  • Αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους
  • Νοιάζονται για άλλους και να νοιάζονται άλλοι για εκείνους
  • Είναι αποδεκτοί
  • Είναι ασφαλείς, αλλά να παίρνουν και λελογισμένα ρίσκα
  • Συνεχίζουν να μαθαίνουν και να εξελίσσονται
  • Έχουν όλο και περισσότερη κυριαρχία και έλεγχο της ζωής τους